Terimler

AŞKIN SİGORTA (OVER INSURANCE)
AZAMİ İYİNİYET (UTMOST GOOD FAITH)
BİRLİKTE SİGORTA (COINSURANCE)
BÜTÜN TEHLİKELER (ALL RISKS)
BEKLENEN AZAMİ HASAR (PROBABLE MAXIMUM LOSS)
COĞRAFİ SINIRLAR (TERRITORIAL LIMITS)
ENTEGRAL MUAFİYET (FRANCHISE)
EKSİK SİGORTA (UNDER INSURANCE)
FİYAT (RATE)
GENEL ŞARTLAR (GENERAL CONDITIONS)
GERÇEK TAM ZIYA (ACTUAL TOTAL LOSS)
HASAR (DAMAGE)
HÜKMİ TAM ZIYA (CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS)
HASAR FAZLASI REASÜRANSI (EXCESS OF LOSS)
HASAR PRİM ORANI (LOSS RATIO)
HESAP/MUHASEBE YILI (ACCOUNTING YEAR)
HASARI ÖNLEME (OUTSTANDING LOSS)
İŞ YILI (UNDERWRITING YEAR)
KLOZ (CLAUSE)
KOMİSYON (COMMISSION)
KISMİ HASAR (PARTIAL LOSS/PARTICULAR AVERAGE)
KAZANILMIŞ NET PRİM (NET EARNED PREMIUM)
LEHDAR (BENEFICIARY)
LÜTUF ÖDEMESİ (EX GRATIA)
MÜŞTEREK SEBEP (CONCURRENT CAUSE)
MÜCBİR SEBEP (ACT OF GOD)
MUTABAKATLI POLİÇE (AGREED VALUE/VALUED POLICY)
MUALLAK HASAR (OUTSTANDING LOSS)
MEYDANA GELMİŞ ANCAK BİLDİRİLMEMİŞ (INCURRED BUT NOT REPORTED)
MÜŞTEREK AVARYA (GENERAL AVERAGE)
MORTALİTE TABLOLARI (MORTALITY TABLES )
ÖZEL ŞARTLAR (PARTICULAR CONDITIONS)
PRİM (PREMIUM)
POLİÇE DEVRİ (ASSIGNMENT)
SİGORTA (INSURANCE)
SİGORTA POLİÇESİ (INSURANCE POLICY)
SİGORTA BEDELİ (SUM INSURED)
SİGORTA SÜRESİ (INSURANCE PERIOD)
SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ (ATTACHMENT DATE)
SİGORTANIN SONA ERMESİ (EXPIRY DATE TERMINATION)
SİGORTA KONUSU (SUBJECT MATTER OF INSURANCE)
SİGORTA EDİLEBİLİR RİSK (INSURABLE RISK)
SİGORTA SERTİFİKASI (CERTIFICATE OF INSURANCE)
SİGORTA SAHTEKARLIĞI (INSURANCE FRAUD)
TEMİNAT BELGESİ (COVER NOTE)
TEKLİF FORMU (PROPOSAL FORM)
TEMİNAT (COVER/COVERAGE)
TAZMİNAT TALEBİ (CLAIM)
TENZİLİ MUAFİYET (DEDUCTIBLE)
UZAK SEBEP (REMOTE CAUSE)
YENİLEME (RENEWAL)
YAKIN SEBEP (PROXIMATE CAUSE)
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILAMA YETERLİLİĞİ (SOLVENCY MARGIN)
ZORUNLU SİGORTA (COMPULSORY INSURANCE)
ZEYİLNAME (ENDORSEMENT)
ZARAR, ZIYA (LOSS)