İşssizlik Sigortası

Teminatlar:

  • Kaza sonucu vefat
  • Kaza veya hastalık sonucu tam ve kalıcı maluliyet
  • İstek dışı işsizlik: 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa göre memur ve sözleşmeli statüde olmadan çalışanlar.
  • Geçici iş göremezlik: Sadece istek dışı işsizlik teminatı kapsamına girmeyen kişiler. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olup istihdam ilişki içinde çalışmaya devam edenler ve belirli süreli sözleşme ile çalışanlar.

 

 

Aylık İşsizlik / Geçici İş Göremezlik Teminatı

Paket 1   

Paket 2

Paket 3

Paket 4

Paket 5

Paket 6

600 TL

800 TL

1.000 TL

 

1.500 TL

3.000 TL

 

5.000 TL

Kaza Sonucu Vefat /Maluliyet Teminatı

3.600 TL

4.800 TL

6.000 TL

9.000 TL

18.000 TL

30.000 TL

Aylık Prim

16,5 TL

22 TL

27,5 TL

41,25 TL

82,5 TL

137,5 TL

 Yıllık Toplam Prim

198 TL

264 TL

330 TL

495 TL

990 TL

1.650 TL

  • Sigortalının, “İstek Dışı İşsizlik” teminatından yararlanması için; mevcut iş yerinde en az 180 gündür çalışıyor olması ve poliçe başlangıç tarihinden itibaren 90 gün geçmiş olması gerekmektedir.
  • İstek dışı işsizlik ödemeleri 6 ay boyunca yapılır.
  • Verilecek teminat, sigortalı adayının bürüt aylık ücretinin yarısı ile sınırlıdır.