Bireysel Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası kişileri herhangi bir hastalık durumunda masraflarını sağlayan bir güvencedir. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları, azami limitlerle karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerinin uygulamalarında farklılıklar olmakla birlikte, periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, herhangi bir tıbbi nedeni olmaksızın ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat harici tutulmaktadır.

Teminatın Kapsamı

Özel Sağlık Sigortalarının başlıca iki ana teminatı vardır. Bunlardan ilki ve zorunlu olarak alınan “Yatarak Tedavi Teminatı” ikincisi ise “Ayakta Tedavi Teminatıdır”. Yatarak Tedavi Teminatı, ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar.

Ayakta Tedavi Teminatı ise doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.

Ayrıca bu iki ana teminat başlığına ek olarak, fazladan prim ödemek koşulu ile gözlük (cam/çerçeve/lens) ve dişin kapsandığı üçüncü bir teminat grubu vardır.

Bireysel sağlık sigortalarında fiyatlandırma yaşa ve cinsiyete göre yapılmaktadır. Giriş yaşı 18 ila 65 yaş arası olup eş ve çocuklarınzı aile kapsamından indirimli olarak sigortalayabilirsiniz. Sadece yatarak tedavi kapsamında poliçe satın alınabileceği gibi ayakta ve yatarak tedavilerin kombine edilebileceği limitli ya da limitsiz ürünler seçebilirsiniz.

Karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi sunabilmek  için aşağıdaki soruları cevaplandırmanızı rica ederiz.