Trafik Sigortası

Aracınızla verebileceğiniz zararları teminat altına almak için zorunda olduğunuz Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (TRAFiK) Sigortanızı yaptırdınız mı?

Trafik Sigortanızın teminat limitlerini artırarak sorumluluğunuzu azaltabileceğinizi biliyor musunuz ?

Trafik Sigortası Neleri Güvence Altına Alıyor ?

Teminat limitleri ve ödenecek prim tarifesi Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen Trafik sigortası aracın kullanımından dolayı 3.şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu temin eder.

Trafik Sigortası Teminat Tablosu

TARİFE
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri çerçevesinde yolcu taşımacılığı yapan şehirlerararası taşımacılar, taşıt türleri itibarıyla aşağıdaki teminatları almak zorundadır. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan gerekli gördüğü takdirde, tespit edeceği yabancı ülkelerde ortaya çıkabilecek zararları teminat kapsamına alabilir.

 
Araç Grubu

TEMİNATLAR (TL)

PRİMLER (TL)

A-Maddi (5)

B-Tedavi Gideri

C-Sakatlanma
ve Ölüm

Araç
Başına

Kaza
Başına

Kişi
Başına

Kaza
Başına

Kişi
Başına

Kaza
Başına

Özel

Otomobil

8.000

16.000

80.000

400.000

80.000

400.000

150

Taksi

8.000

16.000

80.000

400.000

80.000

400.000

550

Minibüs
(Sürücü dahil
9-15 koltuk)

8.000

16.000

80.000

800.000

80.000

800.000

10

Otobüs
(Sürücü dahil
16-25 koltuk)

8.000

16.000

80.000

1.360.000

80.000

1.360.000

500

Otobüs
(Sürücü dahil
26 ve üstü koltuk)

8.000

16.000

80.000

2.080.000

80.000

2.080.000

1.100

Kamyonet

8.000

16.000

80.000

800.000

80.000

800.000

250

Kamyon

8.000

16.000

80.000

800.000

80.000

800.000

400

İş Makinesi (1)

8.000

16.000

80.000

800.000

80.000

800.000

125

Traktör

8.000

16.000

80.000

400.000

80.000

400.000

18

Römork (2)

8.000

16.000

80.000

800.000

80.000

800.000

18

Motosiklet ve
Yük Motosikleti

8.000

16.000

80.000

240.000

80.000

240.000

23

Tanker

8.000

16.000

80.000

800.000

80.000

800.000

355

Çekici

8.000

16.000

80.000

800.000

80.000

800.000

400

Özel Amaçlı
Taşıt (3)

8.000

16.000

80.000

400.000

80.000

400.000

260

Diğer
Araçlar (4)

8.000

16.000

80.000

400.000

80.000

400.000

300

A.1. Teminat ve Prim Tutarları
Sigorta şirketleri, bu tarife ve talimatı dikkate alarak belirledikleri prim tutarlarını peşin olarak tahsil eder. Sigorta şirketleri, prim tutarlarında bu tarife ve talimat dışında % 5 ve %10 arasinda  indirim ve artırım  yapabilir.

A.2. Hasarsızlık İndirimi ve Prim Artırımı Oranları
Sigorta şirketleri aşağıda belirlenen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yapar.

Basamak No

Hasarsızlık indirimi (%)

Prim Artırımı (%)

7

20

-

6

15

-

5

10

-

4

-

-

3

-

10

2

-

20

1

-

40