Sık Sorulan Sorular

Sigorta Policesi Nedir?
Deprem Sonucu Oluşan Yangın Teminata Dahil midir ?
Diğer Ek Rizikolar Sonucunda Oluşan Yangın Hasarları Teminata Dahil midir ?
Sel veya Su Baskını Teminatı Neleri Kapsar?
Sel veya Su Baskını Teminatı Hangi Halleri Kapsamaz?
Dahili Su Teminatı Neleri Kapsar?
Dahili Su Teminatı Neleri Kapsamaz?
Kara Taşıtları Teminatı Neleri Kapsar?
Hava Taşıtları Teminatı Neleri Kapsar?
Deniz Taşıtları Teminatı, Neleri Kapsar?
Fırtına Teminatı Neleri Kapsar?
Duman Teminatı Neleri Kapsar?
Yer Kayması Teminatı Neleri Kapsar?
Kar Ağırlığı Teminatı Neleri Kapsar?
Enkaz Kaldırma Teminatı Neleri Kapsar?
Yangın Sigorta Poliçelerinde Uygulanan Muafiyetler Var mıdır?
Yangın Mali Sorumluluk Sigortası Neyi Temin Eder?
Yangın Mali Sorumluluk Policesi ile, Yangından Başka Nedenlerle Oluşacak Sorumluluklar da Teminata Alınabilir mi?
Yangın Kira Kaybı Sigortası Nedir?
Yangın Kâr Kaybı Sigortası Nedir?
Enflasyona Endeksli Yangın Sigortaları Ne Şekilde Uygulanır?
Dövize Endeksli Yangın Sigortaları Ne Şekilde Uygulanır?
Mutabakatlı Kıymet Policesi Nedir?
Abonman Yangın Policesi Nedir, Sağladığı Avantajlar Nelerdir?
Abonman Policelerinde Prim Hesabı Hangi Mal Miktarına Göre Yapılır?
Abonman Policelerinin Uygulama Şartları Nelerdir?
Sigortalı Malın Mülkiyeti Değiştiğinde, Yangın Policesinin Durumu Ne Olur?