Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Teminat Kapsamı Nedir ?
- SGK tarafından kapsama alınan durumlar için geçerlidir.
- SGK tarafından kısmen karşılanan tedavi masraflarının artan kısmını sağlık sigortası genel ve özel şartlar dahilinde bu poliçe ile kapsama almıştır.

Hangi Teminatlar Vardır ?
- Sadece yatarak tedavi kapsama alınabilir . Arzu edilir ise ayakta tedavi kapsamı ilave edilebilir
- Ayakta tedavi teminatı kapsamı poliçe süresince 6 kez kullanım ile sınırlıdır. Herbir muayene işlemi ve ilişkili tanı işlemleri 1 kez olarak değerlendirilir.
- Doktor muayene ve diğer tanı işlemlerinin tümünün aynı kurumda yapılması esastır .
- Doğum teminatı yoktur

Yaş Sınırı Var mı ?
Üst limit 60 yaş altıdır

Sigorta Süresi Nedir ?
Bir yıl

Risk Değerlendirmesi Yapılacak mı ?
Başvuru tarihinden önceki rahatsızlıklar kapsam dışıdır .
Poliçe için risk analizi yapılmayacaktır.

Bekleme Süresi Var mı ?
SGK tarafından SGK 'ya ilk kayıt tarihi itibariyle uygulanan bekleme süreleri haricinde farklı bir bekleme süresi yoktur .

Yenileme Garantisi Var mı ?
verilmeyecektir

Sağlık Sigortası Geçişlerde Haklar Korunacak mı ?
Var olan kazanılmış haklar bu poliçe için geçerli olmayacaktır .
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününden mevcuttaki başka bir sağlık sigortası ürününe geçiş yapıldığında bu üründeki sigortalılık süresi hakların korunması için geçerli olmayacaktır .

Ödeme Şekli ve Planı
10 eşit taksit ile sadece kredi kartı kabul edilmektedir. Peşin ödeme indirimi yoktur .

Primler
İstanbul ve İstanbul harici olarak olarak sınıflandırılmış olup prim tablosu aşağıdadır. Aile indirimi , ilk sigortalanma indirimi yoktur.

Anlaşmalı Kurumlar Neresidir ?
Türkiye 'de 18 hastane ile hizmet veren Medical Park grubunda sadece geçerlidir. Anlasmalı kurum kapsamı genişletilecektir. )

Teminat Dışı Haller Nelerdir ?