Kredi Kartı Sigortası

Kredi Sigortası Nedir?

Günümüzde ticaret küreselleştikçe, iş dünyasının karşılaştığı riskler daha karmaşık ve can alıcı hale geliyor.

Bugünün çok başarılı bir iş bağlantısı, yarının ödenmeyen hatta şirketinizin varlığını tehlikeye düşürecek bir alacak olarak karşınıza çıkabiliyor.

Ticarette oturmuş pazarların ya da güvendiğiniz ana müşterilerinizin devamlılıkları ile ilgili sizlere sunabilecekleri %100 garanti hiçbir zaman yok ve ne yazık ki olmayacaktır da.

Müşterilerinizin yaşayacağı bir ticari kriz hatta iflas veya ödeme güçlüğü, kısa dönemde karlılığınızı azaltabileceği gibi, uzun dönemde hissedar varlığını da tehlikeye sokabilir.

Kredi Sigortası, işletmeleri sonuçları çok tehlikeli olabilecek bu risklerden korumak için hazırlanmış bir üründür.

Kredi Sigortası’nın Faydaları

Kredi Sigortası, alacakların tahsil edilmemesi sonucu, işletmelerin iş akışlarında oluşabilecek olumsuz etkileri azaltan çok önemli avantajlar sunmaktadır:

 • Risk Yönetimi :
  • Firmaların takibi ve kontrolü
  • Alıcılar hakkında düzenli takip sistemi
  • Nakit akışı
  • Borcun tahsil edilmesi
 • Tahsilat Yönetimi:
  • Sulhe yönelik borç tahsili
   • Yasal prosedür ile borç takibi
   • Haciz takibi
   • Ticari ve politik riskler ile ilgili koruma
   • Döviz kuru risklerine karşı koruma
   • Tüm iş segmentlerine ve müşteri büyüklüklerine özel, geniş çaplı alacak yönetimi çözümleri
  • Elektronik Rating ve İstihbarat Hizmetleri:
   • Uluslararası ve Yerel Pazarlarda şüpheli alacakların tahsili ( Dept Collection):
   • Sigorta kapsamında bulunan ya da bulunmayan, lokal veya uluslararası faaliyet gösteren tüm müşteriler için borç ve tahsilat yükünün üstlenilmesi
   • Kapsam ve fiyat avantajı
   • İhtiyaç duyulan sigorta şartnamesinin hazırlanarak müzakere edilmesi
   • Hasar anında ilgili dökümanların hazırlanmasında yardımcı olarak, tazminat ödeme sürecinin başlatılması

Kredi Sigortası Teminatı

SB Sigorta özel şartları çerçevesinde, aşağıdaki risklerin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkabilecek kayıplar teminat altına alınabilir.

 • İflas etmesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,
 • Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacakları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması,
 • Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
 • Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması,

• Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve TC. sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen ve tamamen alamaması.

Kredi Sigortası Kapsamı

Teminat, sigortalının muhtelif alıcılarla yaptığı sözleşmelere istinaden faturalandırılan ve bedeli belirlenen süre içinde ödenmesi kararlaştırılan mal ve hizmet satışlarına uygulanır. Sigortalının tüm açık hesap cirosunun sigorta kapsamında bulunması esastır.

Teminat kapsamında iki farklı alıcı tipi yer almaktadır.

• Onaylanmış Alıcılar
Poliçe üzerinde yazılı olarak onaylanan alıcılarla sigortalının yaptığı satış sözleşmelerinden doğan alacakları için geçerlidir. Teminat, satışlar ile ilgili olarak ortaya çıkan kredi rizikoları için geçerli olur. Riskin gerçekleşmesi halinde, teminatın %90’ını tazminat tutarı olarak sigortalıya ödenir.
• Onaylanmamış Alıcılar
Sigortacının henüz ön onayını vermemiş olduğu alıcılara yapılan satışlara da uygulanır. Poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde geçerli olup, riskin gerçekleşmesi halinde, belli koşullarda teminatın kararlaştılmış bir tazminat tutarı olarak sigortalıya ödenir.

Kredi Sigortası Fiyatını Etkileyen Faktörler

Kredi Sigortalarında prim hesaplanırken aşağıdaki unsurlar dikkate alınmaktadır :

 • Alıcının bölge riski
 • Alıcının riski
 • Satış vadesi ve ödeme şekli
 • Yıllık sigortalanabilir ciro
 • Ürün çeşidi
 • Sektör
 • Talep edilelen kredi limiti

Zaman aşımı
Sigorta sözleşmesinden doğan tüm talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.